top of page

פעילות במסגרת יום טיול  לגנים ובתי ספר יסודיים או קייטנות

יום טיול לחוות תחיה עונה על תכנים מרכזיים  מתוכנית הליבה של משרד החינוך לגילאים אלה.

הילדים יפגשו נוף, מושב, מפעל נטיעת יער יתיר,חקלאות , תוצרת חקלאית (חלב) ובעלי חיים בצורה חווייתית מאוד. בדרך אלינו ניתן לשלב אתרים הסטורים משמעותיים כמו תל ערד והעיר הקדומה סוסיא.

 

 

התוכנית בחווה כוללת למידה חווייתית על עולם הסוס:

אנחנו נסייר בחווה, נראה את חדר הציוד, את האורוות ואת החציר,

נשוחח על התלות של חיות בנו ועל אחריות והתמדה בטיפולם.

אנחנו נותנים לילדים להתבונן בחבורת הפונים העליזה במגרש.

הרבה נושאים חינוכיים עולים מתוך ההתבוננות כשהעדר רץ ומשתולל:

שובבות, חברות, תחרותיות, משמעת, ויתור והרבה מושגים נוספים.

 

 אנו מאפשרים לילדים בקבוצות קטנות להבריש ולטפל בסוסי הפוני שלנו כמובן תחת השגחה צמודה של צוות החווה. הרכיבה על הפונים מרגשת את כולם ואנחנו מאפשרים לאלו המעוניינים לעזור לצוות בהובלת הפונים

בחלוקה לקבוצות הילדים עוברים גם בפינת הליטוף שלנו, ילטפו שרקנים, ארנבות ועיזים גמדיים תוך כדי הסברים מחכימים על חיות אלו.

 

טיול לעגלים פותח את כל נושא יצור החלב ומסקרן ומרתק את הילדים מאוד.

במידת האפשר מבקרים במכון החליבה וללא ספק הילדים יחזרו הביתה עם חוויות ותובנות רבות מיום טיול זה.

 

עונת ביקור מועדפת מתחילת שנת הלימודים עד חנוכה ומפסח עד לחופשת הקיץ.

 

 

חוות תחיה מחזיקה ברישיון עסק, והחיות בפיקוח ווטרינארי כדין.

במקום מרפסת גדולה מוצלת ושירותים

 

bottom of page