top of page

תוכנית רב שנתית לגני ילדים על בסיס ביקור שבועי קבוע

זו השנה השנייה שגני הילדים בבית יתיר מגיעים לביקור שבועי קבוע לחווה ואנחנו מזמינים גנים נוספים להצטרף לתוכנית ייחודית זו. 

 

ביום הזה הילדים מקבלים מכלול של פעילויות ומרחבי למידה מסוג אחר:

על ועם הסוסים, באורווה, עם החיות בפינת הליטוף ובטיפול בהם,

בחדר מונטסורי ובמרחב הטבעי הנפלא שסובב את החווה.

 

יום קבוע מסוג זה מאפשר תקשורת אחרת, חוויות חדשות, למידה עוצמתית ורכישה של מיומנויות רבות.

 

הילדים משפרים את תפקודם הגופניים, הרגשיים והקוגניטיביים בדרך נפלאה.

הגעת הילדים דווקא כקבוצה גדולה ועם צוות הגן מהווה מרכיב מהותי לתוכנית זו.

 

bottom of page