top of page

בנית מודל לחינוך בני נוער המפעילים יחידה כלכלית עובדת

(כפי שגם מונטסורי תארה בית ספר לגיל הזה).

 

המשך פיתוח מודל של נוער שעובד בפועל ביחידה כלכלית (בית קפה, חוות סוסים, בית הארחה וכו')

על ידי שילובם במציאות הם יכירו מערכות חיים משמעותיות מקרוב.

 

בתחום הכלכלה והמשק: מהבנה בתלושי משכורת וזכויות עובדים למאזנים, בדיקה ויצירת מוצרים על כל היבטיה, ארגון עבודה, ניהול, שיתופי פעולה, עבודת צוות, חלוקת תפקידים, בקרת ביצוע ואיכות, קבלת החלטות וכו

 

במערכת כזו כ"א יכול למצוא את המקום שהולם את כישוריו:

אחד בניהול, אחד בעיצוב, אחד ביחסי אנוש, אחד כיצרן אך יחד הם ילמדו בהפריה הדדית  על הכל.

 

ניתן לצרף ליחידה כזאת התנדבות חברתית לחידוד הנחיצות של מעורבות הדדית בחברה.

 

בני הנוער ילמדו בהדרכה נכונה על מרכיבי החיים, גם האנושיים, החברתיים וגם העסקיים והכלכליים.

 

 

שילוב הנוער של יתיר בחווה עדיין בהתחלה. ב"ה נצמח לפרויקט כזה...

bottom of page