top of page

תוכנית רב שנתית לגן הטיפולי ביתיר

מזה שלוש שנים מגיע אלינו גן החינוך המיוחד של הר חברון לפעילות שבועית קבועה.

אנחנו מעניקים לילדים רכיבה טיפולית מסודרת ועוד שלל חוויות נוספות במרחב החווה והטבע סביב.

 

שמחת הילדים נכרת כל שבוע מחדש, הם עובדים, רוכבים, מלטפים ומטפלים, נהנים מהחופש והמרחב הטבעי. בלי בכלל לשים לב הם מתגברים על קשיים – בתקשורת, בהקשבה, בביטוי רגשי, בפעילות מוטורית, בשיתוף פעולה ובדברים נוספים.

הסביבה עם הסוסים והפעילות המגוונת מצעידה אותם קדימה בכיף!

bottom of page