top of page

טיפול בעזרת בעלי חיים

טיפול בעזרת בעלי חיים משפר את התפקוד הרגשי ומוסיף לילד תובנות עמוקות וחשובות על העולם .

 

בחוג מטפלים בחיות באופן מעשי, מכירים אותם ואת מינם לעומק ולוקחים מלמידה זו מיומנויות והשלכות חשובות לחיי היומיום של הילד.

הדגש בטיפול זה הוא בפן הרגשי של הילדים.

הטיפולים הקבוצתיים שמים דגש על פיתוח של כישורים חברתיים או לימודיים בהתאם להרכב הקבוצה.

bottom of page