top of page

חוג אלבאום

בס"ד
 
שיטת אלבאום הינה גישה טיפולית השמה במרכז את האדם כמכלול של גוף ונפש. דברים המתרחשים ברובד הגופני ישפיעו על הנפש ודברים שקורים בנפש יתבטאו בגוף. לכן מנסים בגישה טיפולית זו לשפר ולעזן יכולות בהסתכלות מעמיקה ומשולבת. על ידי הרפית הגוף אגיע גם לרוגע מנטאלית ועל ידי שיכלול יכולות גופניות אגיע לשיפור יכולות נפשיות. חלק של העבודה בשיטה זו כוללים תרגילי תנועה וקואורדינציה,  מגע והרפיה. 
 
כל הדברים הללו מתבטאים גם ברכיבה על סוסים או בעבודה איתם.
רכיבה היא באופן גורף מאתגרת ומפתחת יכולות גופניות רבות יחד עם העלאת המודעות הגופנית. סוסים מגיבים לא רק למה שאנחנו מבקשים מהם אלא גם לכל אלה דברים שגופנו משדר גם בלי שאנחנו רוצים ומודעים להם, למשל חוסר ריכוז, לחץ, מתח, פחד, כעס, היסוס. בסדנא המשולבת הסוס משמש כמין ראי לנלמד ומתורגל. אם נרפא נכון הסוס יאט, אם ננשום נכון, נרגיע, אם נאסוף את עוצמותינו נכון, הסוס יקשיב לבקשתנו. אם הסוס ירוץ אולי הלחצנו אותו בלי לשים לב, אם הסוס יתרחק מאתנו אולי גירשנו אותו בלי לרצות בכך. הסיטואציות הם רבות וכמעט אין סופיות ותמיד (!) רלוונטיות לחיינו האנושיים, אם רק נצליח לטווח נכון את אותן תובנות.
ברכיבה ועבודה עם סוסים אנחנו עובדים על מודעות לשפת הגוף שלנו וגם של הסוס, מתרגלים קואורדינציה ותנועה בהרבה אופנים, ומקוון שהסוס היא חיה המעוררת הרבה רגש (כמו למשל התלהבות, פחד, גאווה וכו') היא מאפשרת שיח עשיר על רגשות.
השילוב של אלבאום עם סוסים היא כמו הלבשת כפפה על היד. כל צד מעשיר ומעמיק את הצד השני. משתתפי הסדנא חווים חוויות עוצמתיות וברורות. התובנות הם תובנות שימושיים שהם ייקחו אותם לחייהם היומיומיים.
 
bottom of page