top of page

חוג פרסה קטנה / גדולה

פרסה קטנה (ילדי גן-כיתה א' או ב'-ג')

פרסה קטנה/גדולה (ילדי ד' – ו')

 

 

חוג של כ 12 מפגשים בו נכנס ביחד לעולם הגדול של הסוסים.

הכירות עם הסוסים באופן אישי, לימוד הטיפול הנכון והקנית ידע על צרכיהם הטבעיים,

ביחד נכיר ונתרגל את כל מושגי היסוד של רכיבה נכונה במקצבים השונים.

נבין את  ערוצי התקשורת שבהם נדבר עם הסוסים ואפילו נתנסה בתרגילים קטנים של אילוף.

במפגש המסיים יפגין כל ילד מהידע שרכש ומיכולותיו החדשים ויקבל תעודה יפה.

החוג "פרסה גדולה" הוא ההמשך של "פרסה קטנה"

bottom of page