top of page

חוג וולטינג

חוג מיוחד המשלב את ההיבטים הרבים והחיוביים של עולם הסוס עם העולם המאתגר ומפתח של התעמלות הקרקע.

הסוס משמש כ"מכשיר" לתרגילי ההתעמלות, ועל ידי תנועת הסוס גם תרגיל פשוט הופך למאתגר מנטאלית וגופנית. הדגש בחוג זה הוא על בנית תודעה קבוצתית עם פרגון הדדי, סבלנות וסובלנות, שיתופי פעולה ועבודת צוות.

הפעילות מתרחשת על וסביב הסוס במקצבים שונים.

קיום החוג תחת כיפת השמיים במגרש החול הגדול מוסיף לאווירה האחרת והקשר עם הסוס מוסיף עוד רובד מיוחד. וולטינג הינו חוג ספורט לכל דבר ויאתגר את שותפיו בתחומים רבים.

bottom of page