top of page

חוג אלבאום שנתי

אלבאום הינה גישה טיפולית הרואה את הגוף ואת הנפש כיחידה אחת.
ליקוי ביכולות הגופניות ישפיעו על הנפש ולהפך.
לכן נתרגל ונחזק בחוג מיומנויות גופניות שונות יחד עם העלאת מודעות עצמית, בטחון עצמי וביטוי רגשי.
הסוסים משמשים כראי לעצמנו וממחישים את הדברים הנלמדים.
החוג לגיל הרך יוצא מנקודת הנחה שיכולת השינוי וההתקדמות בגיל זה גדולה משמעותית,
בשלב בו טרם הוטמעו הקשיים בתוכנו.
 
חוג זה הוא חוג הדגל של "חוות תחיה" 
bottom of page